"Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistret și rezervatiile naturale Locul fosilifer Dranic - 2.391 și Pădurea Zaval IV.33"


Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020

"Monitorizarea și menținerea stării de conservare
favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în
Coridorul Jiului"


Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin prin
Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020

ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI    •  COMUNICAT DE PRESĂ

       Pentru a vizualiza/descărca comunicatul de presă in format .pdf clic AICI.

   REZUMAT PROIECT

    Proiectul ”Monitorizarea si mentinerea starii de conservare favorabile a speciilor de flora si fauna inventariate in Coridorul Jiului” presupune Implementarea masurilor din Planul de management aprobat al ariilor protejate din administrare, pentru care a fost obtinuta finantare prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 4 – protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific 4.1- “Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate”.        Pentru a mai multe informatii clic AICI.    În vederea implementării activitătii 2.1.„ Educatia ecologica a tinerilor/membrilor comunităților locale în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului ” a fost finalizată prima etapă din cele 3 prezentări anuale, în care sunt incluse școli din raza siturilor din proiect pentru realizarea unor activități de educație.     Educația și conștientizarea comunităților locale cu privire la importanța protejării speciilor și habitatelor din cadrul siturilor sunt elemente vitale în scopul de a păstra cât mai intact patrimoniul natural al acestei zone, depozitele de deșeuri fiind generatoare de impact și risc pentru mediu și sănătate publică.     Prezentările au fost realizate sub forma unor excursii de o zi pe teritoriul ariilor naturale protejate sau jocuri tematice în curtea școlii.

    1. Şcoala Gimnazială Ostroveni – Dolj.

    Prezentarea s-a realizat sub forma unei excursii de o zi pe teritoriul ariilor naturale protejate în zona de intervenție pentru refacerea habitatelor protejate. Astfel, cei 42 elevi convocați în prealabil la aceasta acțiune și însoțiți de profesori, au observat depozitele de deșeuri acumulate în zona menționată. Împreună cu voluntarii prezenți, elevii au ascultat prezentarea privind importanta păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone și gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umana printr-un comportament iresponsabil față de natură.

    Apoi elevii au observat și învățat de la cei 19 voluntari prezenti, membri ai comunității locale cum să realizeze o activitate de pregătire a terenului pentru reconstrucția habitatelor protejate din zona afectată de depozitarea necontrolată a deseurilor.

    2. Școala Gimnazială „Breasta” – Dolj

    Prezentarea s-a realizat în incinta curții școlii. Astfel, cei 19 elevi (clasa aVIa) convocați în prealabil la aceasta acțiune și însoțiți de profesori, au ascultat prezentarea initială privind importanta păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone și gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umana printr-un comportament iresponsabil față de natură.

    Apoi, au fost antrenați in realizarea unor jocuri precum :

    •  Joc 1. „ Gaseste diferentele”

    •  Joc 2. „Gaseste perechea”

    •  Joc 3. „Impactul activitatilor noastre asupra speciilor de animale”.

    •  Joc 4. „Deranjul la locurile de hranire”

    •  Joc 5. „Deranjul pentru pasarea ogorului”.

    3. Școala Gimnazială „Bucovăț” – Dolj

    Prezentarea s-a realizat în incinta curții școlii. Astfel, cei 27 elevi (clasa aVIa si clasa aVIIa) convocați în prealabil la aceasta acțiune și însoțiți de profesori, au ascultat prezentarea initială privind importanta păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone și gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umana printr-un comportament iresponsabil față de natură.

    Apoi elevii au fost antrenați în câteva jocuri interactive, descrise mai jos:

    •  Joc 1. „ Gaseste diferentele”

    •  Joc 2. „Gaseste perechea”

    •  Joc 3. „Impactul activitatilor noastre asupra speciilor de animale”.

    •  Joc 4. „Deranjul la locurile de hranire”

    •  Joc 5. „Deranjul pentru pasarea ogorului”.

    4. Școala Gimnazială „Brădești” – Dolj

    Prezentarea s-a realizat în incinta curții școlii. Cei 17 elevi de clasa a VI-a si cei 15 elevi de clasa a VII-a, convocați în prealabil la aceasta acțiune și însoțiți de profesori, au ascultat prezentarea inițială privind importanța păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone și gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umană printr-un comportament iresponsabil față de natură.

    Apoi elevii au fost antrenați în câteva jocuri interactive, descrise mai jos:

    •  Joc 1. „ Gaseste diferentele”

    •  Joc 2. „Gaseste perechea”

    •  Joc 3. „Impactul activitatilor noastre asupra speciilor de animale”.

    •  Joc 4. „Deranjul la locurile de hranire”

    •  Joc 5. „Deranjul pentru pasarea ogorului”.

    5. Școala Gimnazială „Braloștița” – Dolj

    Prezentarea s-a realizat în incinta curții școlii. Astfel, cei 17 elevi (clasa a III-a și a IV-a) au ascultat prezentarea privind importanta păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone, gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umana printr-un comportament iresponsabil față de natură.

    Apoi elevii au fost antrenați în câteva jocuri interactive, descrise mai jos:

    •  Joc 1. „ Gaseste diferentele”

    •  Joc 2. „Gaseste perechea”

    •  Joc 3. „Impactul activitatilor noastre asupra speciilor de animale”.

    •  Joc 4. „Deranjul la locurile de hranire”

    •  Joc 5. „Deranjul pentru pasarea ogorului”.

    6. Școala Gimnazială „Cârna” – Dolj

    Prezentarea s-a realizat în incinta școlii. Astfel, cei 19 elevi (clasa a V-a si clasa a VI- a) au ascultat prezentarea privind importanta păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone și gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umana printr-un comportament iresponsabil față de natură.

    Apoi, elevii au participat cu interes la un joc interactiv denumit ”Lunca cu metafore”, din care au reținut beneficiile pe care le avem de la zonele de luncă.

    7. Școala Gimnazială „Gighera” – Dolj

    Prezentarea s-a realizat în incinta curții școlii. Cei 17 elevi (clasa I, a II a si clasa a III a) convocați în prealabil la aceasta acțiune și însoțiți de profesori, au ascultat prezentarea privind importanta păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone și gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umana printr-un comportament iresponsabil față de natură.

    Apoi, elevii au participat cu interes la un joc interactiv denumit , din care au reținut beneficiile pe care le avem de la zonele de luncă.

    8. Școala Gimnazială „Ghindeni”– Dolj

    Prezentarea s-a realizat în incinta curții școlii. Astfel, cei 21 elevi (clasa a V-a si clasa a VI-a) au ascultat prezentarea privind importanta păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone și gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umana printr-un comportament iresponsabil față de natură.

    Apoi, elevii au participat cu interes la un joc interactiv denumit ”Lunca cu metafore”, din care au reținut beneficiile pe care le avem de la zonele de luncă. A fost realizată și o excursie in zona naturală din apropierea școlii și au fost observate și studiate cateva elemente din natură, pe baza propunerilor elevilor.

    9. Școala Gimnazială „Valea Stanciului” – Dolj

    Prezentarea s-a realizat în incinta curții școlii. Elevii de clasa a V- a si clasa a VI-a au ascultat prezentarea privind importanta păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone și gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umana printr-un comportament iresponsabil față de natură.

    Apoi, cei 18 elevi au prezentat plașele cu elemente din natură, pregătite special pentru acest eveniment si au avut loc discuții și jocuri interactive pe baza planșelor realizare de elevi, ținând cont și de specificul habitatelor protejate din zonă.    Pentru implementarea lucrărilor tehnice de refacere și îmbunătățire a suprafețelor destinate habitatelor de interes comunitar, prevazute în cadrul activității A.1.1. “Lucrări tehnice de refacere şi îmbunătăţire a habitatelor şi speciilor de interes comunitar” au fost desfășurate activități pe teritoriul următoarelor unități administrative:

    1. Ostroveni – Dolj.

    Au fost finalizate lucrările de pregătire a terenului pentru reconstrucția habitatelor, în toate cele 5 zone degradate sau afectate de deșeuri, respectiv o suprafață de 46 400 mp.

    La începerea lucrărilor au fost convocați reprezentanții Primăriei Comunei Ostroveni, reprezentanții comunității locale (voluntari), elevii Şcolii Gimnaziale Ostroveni –Dolj si reprezentanții societății responsabile de acțiunea de ecologizare a zonei, și reprezentanții Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj. Toți cei prezenți au ascultat cu interes prezentarea privind importanta păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone și gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umana printr-un comportament iresponsabil față de natură. Educația și conștientizarea comunităților locale cu privire la importanța protejării speciilor și habitatelor din cadrul siturilor este un element vital în scopul de a păstra cât mai intact patrimoniul natural al acestei zone, depozitele de deșeuri fiind generatoare de impact și risc pentru mediu și sănătate publică.

    Voluntarii, membri ai comunității locale au fost implicați în activitatea de pregătire a terenului pentru reconstrucția habitatelor protejate din zona afectată de depozitarea necontrolată a deșeurilor. Astfel, a fost realizată o amplă acțiune de colectare selectivă a deșeurilor prin care s-au îndepărtat deșeurile din zonele afectate, și care ulterior au fost transportate către depozite autorizate sau locuri special amenajate.

    De asemenea, s-a realizat îndepărtarea vegetaţiei ierboase compusă din specii nefolositoare, ruderale sau invazive sau cu valoare nutritivă scăzută care au ocupat terenul inadecvat rolului atribuit - în funcţie de caracteristicile ecologice ale zonei respective care a necesitat intervenţia; speciile ierboase caracteristice habitatelor din zonă s-au menţinut în amplasament, speciile alohtone tipului de habitat s-au depozitate local şi au fost lăsate să intre în procesul de descompunere naturală.

    În zonele ecologizate au fost amplasate indicatoare de avertizare.

    Implementarea întregii activități a fost supervizată de biologi.

    2. Cârna – Dolj.

    Au fost finalizate lucrările de pregătire a terenului pentru reconstrucția habitatelor, în toate cele 3 zone degradate sau afectate de deșeuri, situate pe teritoriul comunei Cârna în T.113-P.939/1,939/2,939/4, T.6-P.13, T.1-P.37, respectiv o suprafață de 25 000 mp.

    În vederea implementării activitătii 2.1. „ Educatia ecologica a tinerilor/membrilor comunităților locale în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului ” din cadrul proiectului „Monitorizarea și menținerea stării de conservare favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în Coridorul Jiului”, reprezentanții CJPNTDRD Dolj au organizat la începerea lucrărilor o sesiune de informare cu reprezentanții comunitătii locale. Aceștia au fost convocați în prealabil la aceasta acțiune, în zona de intervenție, pentru a observa depozitele de deșeuri acumulate în zona și au fost informați despre impactul devastator al deșeurilor asupra ariilor protejate și despre activitatea desfășurată pentru refacerea habitatelor protejate. Educația și conștientizarea comunităților locale cu privire la importanța protejării speciilor și habitatelor din cadrul siturilor, este un element vital în scopul de a păstra cât mai intact patrimoniul natural al acestei zone, depozitele de deșeuri fiind generatoare de impact și risc pentru mediu și sănătate publică.

    Apoi, cei 10 voluntari prezenți, membri ai comunității locale, au realizat o activitate de pregătire a terenului pentru reconstrucția habitatelor protejate din zona afectată de depozitarea necontrolată a deseurilor, aferentă activității A.1.1. “Lucrări tehnice de refacere şi îmbunătăţire a habitatelor şi speciilor de interes comunitar”, ce a constat în o amplă acțiune de colectare selectivă a deșeurilor, prin care s-au îndepărtat deșeurile/resturile menajere din zona afectată și s-au transportat către depozite autorizate sau locuri special amenajate.

    De asemenea, s-a realizat îndepărtarea (manuală/mecanică) a vegetaţiei ierboase compusă din specii nefolositoare, ruderale sau invazive sau cu valoare nutritivă scăzută care au ocupat terenul inadecvat rolului atribuit - în funcţie de caracteristicile ecologice ale zonei respective care a necesitat intervenţia; speciile ierboase caracteristice habitatelor din zonă s-au menţinut în amplasament, speciile alohtone tipului de habitat s-au depozitat local şi au fost lăsate să intre în procesul de descompunere naturală;

    Reprezentanții Primăriei Comunei au participat la toate etapele parcurse în procesul de refacere al habitatelor.

    În zonele ecologizate au fost amplasate indicatoare de avertizare.

    Implementarea întregii activități a fost supervizată de biologi.

    3. Ghindeni – Dolj.

    Pe raza UAT GHINDENI, într-o zonă situată în interiorul habitatului 6440 - Pajiști aluviale ale văilor râurilor cu Cnidion dubii, pe o suprafaţă cca.2.000 mp, in stare de degradare si aceperita partial de desuri, a fost pregatitt terenul pentru reconstructia ecologică a habtatului, activitate aferentă A.1.1. “Lucrări tehnice de refacere şi îmbunătăţire a habitatelor şi speciilor de interes comunitar”.

    În vederea implementării activitătii 2.1. „ Educatia ecologica a tinerilor/membrilor comunităților locale în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului ”, reprezentanții CJPNTDRD Dolj s-au deplasat in zona mai sus- mentionată cu reprezentanții Primăriei Comunei Ghindeni și reprezentanții comunității locale (voluntari), unde a fost organizată o sesiune de informare la începerea lucrărilor. Toți cei prezenți au ascultat cu interes prezentarea privind importanta păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone și gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umana printr-un comportament iresponsabil față de natură. Educația și conștientizarea comunităților locale cu privire la importanța protejării speciilor și habitatelor din cadrul siturilor este un element vital în scopul de a păstra cât mai intact patrimoniul natural al acestei zone, depozitele de deșeuri fiind generatoare de impact și risc pentru mediu și sănătate publică.

    Cei 15 voluntari prezenti, membri ai comunității locale au realizat activitatea de pregătire a terenului pentru reconstrucția habitatelor protejate din zona afectată, ce a constat in colectare selectivă a deșeurilor, care ulterior au fost adunate în containerul special adus și transportate către depozite autorizate sau locuri special amenajate.

    În zona ecologizată a fost amplasat un indicator de avertizare.

    Reprezentanții Primăriei Comunei au participat la toate etapele parcurse în procesul de refacere al habitatelor.

    Implementarea întregii activități a fost supervizată de biologi.

    4. Bucovăț – Dolj.

    O suprafață totală de cca.4.500 mp de pe raza UAT BUCOVĂȚ, în zona Jiului, parte din aria protejată Coridorul Jiului, a fost ecologizată, în vederea pregătirii terenului pentru reconstrucția habitatelor degradate sau afectate de deșeuri.

    La începerea lucrărilor au fost convocați reprezentanții Primăriei Comunei Bucovăț, reprezentanții comunității locale (voluntari) și reprezentanții Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj. În vederea implementării activitătii 2.1.„Educatia ecologica a tinerilor/membrilor comunităților locale în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului ” reprezentanții CJPNTDRD Dolj au făcut o prezentare privind importanta păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone și gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umana printr-un comportament iresponsabil față de natură.

    Toți cei prezenți au ascultat cu interes, au observat gravitatea impactului asupra naturii a depozitărilor necontrolate de deșeuri și au fost implicați activ în activitatea de pregătire a terenului pentru reconstrucția habitatelor protejate din zona afectată. Astfel, a fost realizată o amplă acțiune de colectare selectivă a deșeurilor prin care s-au îndepărtat deșeurile din zonele afectate, și care ulterior au fost transportate către depozite autorizate sau locuri special amenajate.

    De asemenea, s-a realizat îndepărtarea vegetaţiei ierboase compusă din specii nefolositoare, ruderale sau invazive sau cu valoare nutritivă scăzută care au ocupat terenul inadecvat rolului atribuit - în funcţie de caracteristicile ecologice ale zonei respective care a necesitat intervenţia; speciile ierboase caracteristice habitatelor din zonă s-au menţinut în amplasament, speciile alohtone tipului de habitat s-au depozitate local şi au fost lăsate să intre în procesul de descompunere naturală.

    În zonele ecologizate au fost amplasate indicatoare de avertizare.

    Implementarea întregii activități a fost supervizată de biologi.

    5. Gighera – Dolj.

    O suprafață totală de cca. 53 000 mp de pe raza UAT Gighera, în zona Jiului, parte din aria protejată Coridorul Jiului, a fost ecologizată, în vederea pregătirii terenului pentru reconstrucția habitatelor degradate sau afectate de deșeuri.

    În vederea implementării activitătii 2.1.„Educatia ecologica a tinerilor/membrilor comunităților locale în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului ” reprezentanții CJPNTDRD Dolj au convocat Reprezentanții comunității locale (voluntari) in zona afectată și au făcut o prezentare privind importanta păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone și gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umana printr-un comportament iresponsabil față de natură.

    Toți cei prezenți au ascultat cu interes, au observat gravitatea impactului asupra naturii a depozitărilor necontrolate de deșeuri și au fost implicați activ în activitatea de pregătire a terenului pentru reconstrucția habitatelor protejate din zona afectată. Astfel, a fost realizată o amplă acțiune de colectare selectivă a deșeurilor prin care s-au îndepărtat deșeurile din zonele afectate, și care ulterior au fost transportate către depozite autorizate sau locuri special amenajate.

    În zonele ecologizate au fost amplasate indicatoare de avertizare.

    Implementarea întregii activități a fost supervizată de biologi.

   Politica de confidențialitate