"Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistret și rezervatiile naturale Locul fosilifer Dranic - 2.391 și Pădurea Zaval IV.33"


Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020

"Monitorizarea și menținerea stării de conservare
favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în
Coridorul Jiului"


Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin prin
Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020

ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI    •  COMUNICAT DE PRESĂ

       Pentru a vizualiza/descărca comunicatul de presă in format .pdf clic AICI.

   REZUMAT PROIECT

    Proiectul ”Monitorizarea si mentinerea starii de conservare favorabile a speciilor de flora si fauna inventariate in Coridorul Jiului” presupune Implementarea masurilor din Planul de management aprobat al ariilor protejate din administrare, pentru care a fost obtinuta finantare prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 4 – protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific 4.1- “Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate”.        Pentru a mai multe informatii clic AICI.    •  Rezumat refacere habitate

       Pentru a vizualiza/descărca rezumatul cu privire la refacerea habitatelor, in format .pdf clic AICI.

    •  Platforme plutitoare pentru odihnă si cuibărit

       Pentru mai multe detalii clic AICI.    •  Modalitate construire hibernacul

       Pentru a vizualiza videoclipul clic AICI.Modalitate construire hibernacul.

    În vederea implementării activitătii 2.1.„ Educatia ecologica a tinerilor/membrilor comunităților locale în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului ” a fost finalizată prima etapă din cele 3 prezentări anuale, în care sunt incluse școli din raza siturilor din proiect pentru realizarea unor activități de educație.     Educația și conștientizarea comunităților locale cu privire la importanța protejării speciilor și habitatelor din cadrul siturilor sunt elemente vitale în scopul de a păstra cât mai intact patrimoniul natural al acestei zone, depozitele de deșeuri fiind generatoare de impact și risc pentru mediu și sănătate publică.     Prezentările au fost realizate sub forma unor excursii de o zi pe teritoriul ariilor naturale protejate sau jocuri tematice în curtea școlii.

    1. Şcoala Gimnazială Ostroveni – Dolj.

    Prezentarea s-a realizat sub forma unei excursii de o zi pe teritoriul ariilor naturale protejate în zona de intervenție pentru refacerea habitatelor protejate. Astfel, cei 42 elevi convocați în prealabil la aceasta acțiune și însoțiți de profesori, au observat depozitele de deșeuri acumulate în zona menționată. Împreună cu voluntarii prezenți, elevii au ascultat prezentarea privind importanta păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone și gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umana printr-un comportament iresponsabil față de natură.

    Apoi elevii au observat și învățat de la cei 19 voluntari prezenti, membri ai comunității locale cum să realizeze o activitate de pregătire a terenului pentru reconstrucția habitatelor protejate din zona afectată de depozitarea necontrolată a deseurilor.

    2. Școala Gimnazială „Breasta” – Dolj

    Prezentarea s-a realizat în incinta curții școlii. Astfel, cei 19 elevi (clasa aVIa) convocați în prealabil la aceasta acțiune și însoțiți de profesori, au ascultat prezentarea initială privind importanta păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone și gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umana printr-un comportament iresponsabil față de natură.

    Apoi, au fost antrenați in realizarea unor jocuri precum :

    •  Joc 1. „ Gaseste diferentele”

    •  Joc 2. „Gaseste perechea”

    •  Joc 3. „Impactul activitatilor noastre asupra speciilor de animale”.

    •  Joc 4. „Deranjul la locurile de hranire”

    •  Joc 5. „Deranjul pentru pasarea ogorului”.

    3. Școala Gimnazială „Bucovăț” – Dolj

    Prezentarea s-a realizat în incinta curții școlii. Astfel, cei 27 elevi (clasa aVIa si clasa aVIIa) convocați în prealabil la aceasta acțiune și însoțiți de profesori, au ascultat prezentarea initială privind importanta păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone și gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umana printr-un comportament iresponsabil față de natură.

    Apoi elevii au fost antrenați în câteva jocuri interactive, descrise mai jos:

    •  Joc 1. „ Gaseste diferentele”

    •  Joc 2. „Gaseste perechea”

    •  Joc 3. „Impactul activitatilor noastre asupra speciilor de animale”.

    •  Joc 4. „Deranjul la locurile de hranire”

    •  Joc 5. „Deranjul pentru pasarea ogorului”.

    4. Școala Gimnazială „Brădești” – Dolj

    Prezentarea s-a realizat în incinta curții școlii. Cei 17 elevi de clasa a VI-a si cei 15 elevi de clasa a VII-a, convocați în prealabil la aceasta acțiune și însoțiți de profesori, au ascultat prezentarea inițială privind importanța păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone și gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umană printr-un comportament iresponsabil față de natură.

    Apoi elevii au fost antrenați în câteva jocuri interactive, descrise mai jos:

    •  Joc 1. „ Gaseste diferentele”

    •  Joc 2. „Gaseste perechea”

    •  Joc 3. „Impactul activitatilor noastre asupra speciilor de animale”.

    •  Joc 4. „Deranjul la locurile de hranire”

    •  Joc 5. „Deranjul pentru pasarea ogorului”.

    5. Școala Gimnazială „Braloștița” – Dolj

    Prezentarea s-a realizat în incinta curții școlii. Astfel, cei 17 elevi (clasa a III-a și a IV-a) au ascultat prezentarea privind importanta păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone, gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umana printr-un comportament iresponsabil față de natură.

    Apoi elevii au fost antrenați în câteva jocuri interactive, descrise mai jos:

    •  Joc 1. „ Gaseste diferentele”

    •  Joc 2. „Gaseste perechea”

    •  Joc 3. „Impactul activitatilor noastre asupra speciilor de animale”.

    •  Joc 4. „Deranjul la locurile de hranire”

    •  Joc 5. „Deranjul pentru pasarea ogorului”.

    6. Școala Gimnazială „Cârna” – Dolj

    Prezentarea s-a realizat în incinta școlii. Astfel, cei 19 elevi (clasa a V-a si clasa a VI- a) au ascultat prezentarea privind importanta păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone și gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umana printr-un comportament iresponsabil față de natură.

    Apoi, elevii au participat cu interes la un joc interactiv denumit ”Lunca cu metafore”, din care au reținut beneficiile pe care le avem de la zonele de luncă.

    7. Școala Gimnazială „Gighera” – Dolj

    Prezentarea s-a realizat în incinta curții școlii. Cei 17 elevi (clasa I, a II a si clasa a III a) convocați în prealabil la aceasta acțiune și însoțiți de profesori, au ascultat prezentarea privind importanta păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone și gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umana printr-un comportament iresponsabil față de natură.

    Apoi, elevii au participat cu interes la un joc interactiv denumit , din care au reținut beneficiile pe care le avem de la zonele de luncă.

    8. Școala Gimnazială „Ghindeni”– Dolj

    Prezentarea s-a realizat în incinta curții școlii. Astfel, cei 21 elevi (clasa a V-a si clasa a VI-a) au ascultat prezentarea privind importanta păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone și gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umana printr-un comportament iresponsabil față de natură.

    Apoi, elevii au participat cu interes la un joc interactiv denumit ”Lunca cu metafore”, din care au reținut beneficiile pe care le avem de la zonele de luncă. A fost realizată și o excursie in zona naturală din apropierea școlii și au fost observate și studiate cateva elemente din natură, pe baza propunerilor elevilor.

    9. Școala Gimnazială „Valea Stanciului” – Dolj

    Prezentarea s-a realizat în incinta curții școlii. Elevii de clasa a V- a si clasa a VI-a au ascultat prezentarea privind importanta păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone și gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umana printr-un comportament iresponsabil față de natură.

    Apoi, cei 18 elevi au prezentat plașele cu elemente din natură, pregătite special pentru acest eveniment si au avut loc discuții și jocuri interactive pe baza planșelor realizare de elevi, ținând cont și de specificul habitatelor protejate din zonă.    Pentru implementarea lucrărilor tehnice de refacere și îmbunătățire a suprafețelor destinate habitatelor de interes comunitar, prevazute în cadrul activității A.1.1. “Lucrări tehnice de refacere şi îmbunătăţire a habitatelor şi speciilor de interes comunitar” au fost desfășurate activități pe teritoriul următoarelor unități administrative:

    1. Ostroveni – Dolj.

    Au fost finalizate lucrările de pregătire a terenului pentru reconstrucția habitatelor, în toate cele 5 zone degradate sau afectate de deșeuri, respectiv o suprafață de 46 400 mp.

    La începerea lucrărilor au fost convocați reprezentanții Primăriei Comunei Ostroveni, reprezentanții comunității locale (voluntari), elevii Şcolii Gimnaziale Ostroveni –Dolj si reprezentanții societății responsabile de acțiunea de ecologizare a zonei, și reprezentanții Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj. Toți cei prezenți au ascultat cu interes prezentarea privind importanta păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone și gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umana printr-un comportament iresponsabil față de natură. Educația și conștientizarea comunităților locale cu privire la importanța protejării speciilor și habitatelor din cadrul siturilor este un element vital în scopul de a păstra cât mai intact patrimoniul natural al acestei zone, depozitele de deșeuri fiind generatoare de impact și risc pentru mediu și sănătate publică.

    Voluntarii, membri ai comunității locale au fost implicați în activitatea de pregătire a terenului pentru reconstrucția habitatelor protejate din zona afectată de depozitarea necontrolată a deșeurilor. Astfel, a fost realizată o amplă acțiune de colectare selectivă a deșeurilor prin care s-au îndepărtat deșeurile din zonele afectate, și care ulterior au fost transportate către depozite autorizate sau locuri special amenajate.

    De asemenea, s-a realizat îndepărtarea vegetaţiei ierboase compusă din specii nefolositoare, ruderale sau invazive sau cu valoare nutritivă scăzută care au ocupat terenul inadecvat rolului atribuit - în funcţie de caracteristicile ecologice ale zonei respective care a necesitat intervenţia; speciile ierboase caracteristice habitatelor din zonă s-au menţinut în amplasament, speciile alohtone tipului de habitat s-au depozitate local şi au fost lăsate să intre în procesul de descompunere naturală.

    În zonele ecologizate au fost amplasate indicatoare de avertizare.

    Implementarea întregii activități a fost supervizată de biologi.

    2. Cârna – Dolj.

    Au fost finalizate lucrările de pregătire a terenului pentru reconstrucția habitatelor, în toate cele 3 zone degradate sau afectate de deșeuri, situate pe teritoriul comunei Cârna în T.113-P.939/1,939/2,939/4, T.6-P.13, T.1-P.37, respectiv o suprafață de 25 000 mp.

    În vederea implementării activitătii 2.1. „ Educatia ecologica a tinerilor/membrilor comunităților locale în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului ” din cadrul proiectului „Monitorizarea și menținerea stării de conservare favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în Coridorul Jiului”, reprezentanții CJPNTDRD Dolj au organizat la începerea lucrărilor o sesiune de informare cu reprezentanții comunitătii locale. Aceștia au fost convocați în prealabil la aceasta acțiune, în zona de intervenție, pentru a observa depozitele de deșeuri acumulate în zona și au fost informați despre impactul devastator al deșeurilor asupra ariilor protejate și despre activitatea desfășurată pentru refacerea habitatelor protejate. Educația și conștientizarea comunităților locale cu privire la importanța protejării speciilor și habitatelor din cadrul siturilor, este un element vital în scopul de a păstra cât mai intact patrimoniul natural al acestei zone, depozitele de deșeuri fiind generatoare de impact și risc pentru mediu și sănătate publică.

    Apoi, cei 10 voluntari prezenți, membri ai comunității locale, au realizat o activitate de pregătire a terenului pentru reconstrucția habitatelor protejate din zona afectată de depozitarea necontrolată a deseurilor, aferentă activității A.1.1. “Lucrări tehnice de refacere şi îmbunătăţire a habitatelor şi speciilor de interes comunitar”, ce a constat în o amplă acțiune de colectare selectivă a deșeurilor, prin care s-au îndepărtat deșeurile/resturile menajere din zona afectată și s-au transportat către depozite autorizate sau locuri special amenajate.

    De asemenea, s-a realizat îndepărtarea (manuală/mecanică) a vegetaţiei ierboase compusă din specii nefolositoare, ruderale sau invazive sau cu valoare nutritivă scăzută care au ocupat terenul inadecvat rolului atribuit - în funcţie de caracteristicile ecologice ale zonei respective care a necesitat intervenţia; speciile ierboase caracteristice habitatelor din zonă s-au menţinut în amplasament, speciile alohtone tipului de habitat s-au depozitat local şi au fost lăsate să intre în procesul de descompunere naturală;

    Reprezentanții Primăriei Comunei au participat la toate etapele parcurse în procesul de refacere al habitatelor.

    În zonele ecologizate au fost amplasate indicatoare de avertizare.

    Implementarea întregii activități a fost supervizată de biologi.

    3. Ghindeni – Dolj.

    Pe raza UAT GHINDENI, într-o zonă situată în interiorul habitatului 6440 - Pajiști aluviale ale văilor râurilor cu Cnidion dubii, pe o suprafaţă cca.2.000 mp, in stare de degradare si aceperita partial de desuri, a fost pregatitt terenul pentru reconstructia ecologică a habtatului, activitate aferentă A.1.1. “Lucrări tehnice de refacere şi îmbunătăţire a habitatelor şi speciilor de interes comunitar”.

    În vederea implementării activitătii 2.1. „ Educatia ecologica a tinerilor/membrilor comunităților locale în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului ”, reprezentanții CJPNTDRD Dolj s-au deplasat in zona mai sus- mentionată cu reprezentanții Primăriei Comunei Ghindeni și reprezentanții comunității locale (voluntari), unde a fost organizată o sesiune de informare la începerea lucrărilor. Toți cei prezenți au ascultat cu interes prezentarea privind importanta păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone și gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umana printr-un comportament iresponsabil față de natură. Educația și conștientizarea comunităților locale cu privire la importanța protejării speciilor și habitatelor din cadrul siturilor este un element vital în scopul de a păstra cât mai intact patrimoniul natural al acestei zone, depozitele de deșeuri fiind generatoare de impact și risc pentru mediu și sănătate publică.

    Cei 15 voluntari prezenti, membri ai comunității locale au realizat activitatea de pregătire a terenului pentru reconstrucția habitatelor protejate din zona afectată, ce a constat in colectare selectivă a deșeurilor, care ulterior au fost adunate în containerul special adus și transportate către depozite autorizate sau locuri special amenajate.

    În zona ecologizată a fost amplasat un indicator de avertizare.

    Reprezentanții Primăriei Comunei au participat la toate etapele parcurse în procesul de refacere al habitatelor.

    Implementarea întregii activități a fost supervizată de biologi.

    4. Bucovăț – Dolj.

    O suprafață totală de cca.4.500 mp de pe raza UAT BUCOVĂȚ, în zona Jiului, parte din aria protejată Coridorul Jiului, a fost ecologizată, în vederea pregătirii terenului pentru reconstrucția habitatelor degradate sau afectate de deșeuri.

    La începerea lucrărilor au fost convocați reprezentanții Primăriei Comunei Bucovăț, reprezentanții comunității locale (voluntari) și reprezentanții Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj. În vederea implementării activitătii 2.1.„Educatia ecologica a tinerilor/membrilor comunităților locale în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului ” reprezentanții CJPNTDRD Dolj au făcut o prezentare privind importanta păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone și gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umana printr-un comportament iresponsabil față de natură.

    Toți cei prezenți au ascultat cu interes, au observat gravitatea impactului asupra naturii a depozitărilor necontrolate de deșeuri și au fost implicați activ în activitatea de pregătire a terenului pentru reconstrucția habitatelor protejate din zona afectată. Astfel, a fost realizată o amplă acțiune de colectare selectivă a deșeurilor prin care s-au îndepărtat deșeurile din zonele afectate, și care ulterior au fost transportate către depozite autorizate sau locuri special amenajate.

    De asemenea, s-a realizat îndepărtarea vegetaţiei ierboase compusă din specii nefolositoare, ruderale sau invazive sau cu valoare nutritivă scăzută care au ocupat terenul inadecvat rolului atribuit - în funcţie de caracteristicile ecologice ale zonei respective care a necesitat intervenţia; speciile ierboase caracteristice habitatelor din zonă s-au menţinut în amplasament, speciile alohtone tipului de habitat s-au depozitate local şi au fost lăsate să intre în procesul de descompunere naturală.

    În zonele ecologizate au fost amplasate indicatoare de avertizare.

    Implementarea întregii activități a fost supervizată de biologi.

    5. Gighera – Dolj.

    O suprafață totală de cca. 53 000 mp de pe raza UAT Gighera, în zona Jiului, parte din aria protejată Coridorul Jiului, a fost ecologizată, în vederea pregătirii terenului pentru reconstrucția habitatelor degradate sau afectate de deșeuri.

    În vederea implementării activitătii 2.1.„Educatia ecologica a tinerilor/membrilor comunităților locale în concordanță cu obiectivele de conservare ale sitului ” reprezentanții CJPNTDRD Dolj au convocat Reprezentanții comunității locale (voluntari) in zona afectată și au făcut o prezentare privind importanta păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone și gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umana printr-un comportament iresponsabil față de natură.

    Toți cei prezenți au ascultat cu interes, au observat gravitatea impactului asupra naturii a depozitărilor necontrolate de deșeuri și au fost implicați activ în activitatea de pregătire a terenului pentru reconstrucția habitatelor protejate din zona afectată. Astfel, a fost realizată o amplă acțiune de colectare selectivă a deșeurilor prin care s-au îndepărtat deșeurile din zonele afectate, și care ulterior au fost transportate către depozite autorizate sau locuri special amenajate.

    În zonele ecologizate au fost amplasate indicatoare de avertizare.

    Implementarea întregii activități a fost supervizată de biologi.

    Etapa finala de refacere a habitatelor protejate: însămânțarea cu specii native. In zonele in care solul a fost degradat, a fost adus sol fertil, inainte de această însămânțare.

    Însîmânțarea a avut loc primăvară sub supravegherea biologilor, împreună cu voluntari, membri ai comunității locale.

    Aceasta acțiune, își propune să îmbunătățească calitatea habitatelor comunitare 91F0, 6440, 6120, 92A0, 6260; să îmbunătățească calitativ pajiștile ocupate de populațiile de popândău (specie protejata), prin creșterea potențialului de hrană, să îmbunătățească calitativ habitatul speciilor de vidra(specie protejată) prin creșterea potențialului de adăpost, să îmbunătățească habitatul speciilor de pesti și pasari, prin creșterea potențialului calitativ și de hrană.

    Implementarea întregii activități a fost supervizată de biologi.

    În toate zonele ecologizate au fost amplasate indicatoare de avertizare și vor fi monitorizate permanent in vederea evoluției habitatelor.

    În toate zonele ecologizate au fost amplasate indicatoare de avertizare și vor fi monitorizate permanent in vederea evoluției habitatelor.

    Etapa Referitor la Activitatea ”Delimitarea zonelor de protectie a habitatelor si speciilor utilizând balize sau semne de avertizare și evaluarea succesului de reducere a impactului antropic asupra arealelor de cuibărit ale speciilor”, au fost achizitionate, montate si amplasate pe luciul de apa al lacurilor Nasta, Carna, si Bistret un numar de 80 de balize, în aria de protecție specială avifaunistică Bistreț. Acestea semnalizează zonele de cuibărit sau de odihnă ale speciilor de păsări piscivore.

    Instalarea balizelor are ca scop reducerea deranjului provocat speciilor de păsări în timpul sezonului de reproducere și asigurarea zonelor de liniște în habitatele specifice pentru hrănire și adăpost. In perioada următoare va fi monitorizată zona pentru evaluarea succesului de reducere a impactului antropic asupra arealelor de cuibărit ale speciilor.

    Balizele au fost montate de experți ornitologi din cadrul instituției, împreună cu reprezentanții Societatii Ornitologice din România și Asociatia WWF, cu sprijinul Primăriei Cârna.

    Pentru activitatea” Amenajarea hibernaculelor pentru amfibieni și evaluarea succesului de depunere a pontelor” au fost realizate activitati de constructie in anul 2022 si la inceputul anului 2023, dupa aceasta perioada urmand monitorizarea zonelor. Activitatea de stabilire a locurilor și amenajare a hibernaculelor are ca scop cel puțin menținerea stării favorabile de conservare pentru speciile de amfibieni de interes comunitar din sit, precum și creșterea numărului de indivizi și a arealului de distribuție al celor 2 specii.

    În vederea monitorizării speciilor de amfibieni şi reptile (herpetofaună)/ constructie de hibernaculi s-au desfășurat următoarele activități in urmatoarele zone:

    •   zona UAT BÂLTENI , UAT BISTRET , UAT SADOVA , UAT GIGHERA (NEDEIA), UAT CÂRNA (NASTA), UAT VÂRVORU DE JOS (PĂDUREA CRIVA)

    Activitatea de stabilire a locurilor și amenajare a hibernaculelor a fost desfășurată, anterior perioadei de depunere a pontelor pentru cele două specii, respectiv lunile martie-aprilie. Au fost realizate un numar de 100 amenajari hibernacule pe o suprafața amenajata de 150m2.

    Pentru realizarea hibernaculilor au fost folosite materiale naturale extrase din zona ( crengi, stuf, iarba, pietre de diferite dimensiuni)

    Metoda construirii hibernaculului consta in:

    •   se sapa o o groapa de 50-60cm si un diametru aproximativ de 120cm.

    •   pentru primul strat din groapa sapata se folosesc pietre care se aseaza asimetric pentru a crea spatii prin care sa se strecoare amfibienii

    •   peste acest strat urmeaza un pat format din materiale vegetale (crengi, iarba, stuf,etc)

    •   apoi alt strat de pietre, peste care s-a adaugat pamantul extras din groapa

    •   pe partea laterala a hibernaculului se lasa spatii libere prin care sa patrunda amfibienii in interiorul sau sa se adaposteasca

    Din imaginile de mai jos se pot observa procedeul construirii hibernaculului

    Activitatea ”Asigurarea locurilor de cuibărit și odihnă pentru speciile de păsări ihtiofage prin amenajarea și amplasarea unor platforme plutitoare și verificarea succesului de ocupare a acestora” s-a concretizat prin realizarea si montarea a 4 platforme de cuibarit.

    Platformele de cuibarit pentru păsări s-au dovedit a fi un succes în eforturile de a proteja speciile aflate în conservare.

    Aceste platforme plutitoare, special concepute pentru a oferi conditii perfecte de viață și reproducere, au fost instalate pentru asigurarea locurilor de cuibărit și odihnă păsărilor de pe lacurile Nasta, Cârna și Bistreț. Specialiștii Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj au găsit ouă depuse printre trestiile special montate sau printre pietrusul special adus pentru a imita cadrul natural. Ouăle depuse aparțin chirelor de baltă, o specie de păsări migratoare aflată pe lista speciilor protejate, specifică zonelor umede. Vestea este una foarte importantă pentru lumea ornitologică, fiind singurul loc din România în care păsările au acceptat aceste platforme plutitoare ca habitat de cuibărit. Platformele amplasate în cadrul proiectului le asigură păsărilor siguranța de care au nevoie pentru odihnă și cuibărit, pentru că limitează accesul câinilor sau al șacalilor.

    Pentru indeplinirea Obiectivului Specific 3 al proiectului: ”Cresterea capacitatii administrative a administratorului ariilor naturale protejate pana in 2023” prin Imbunatatirea capacitatii administratorului in gestionarea ariilor naturale protejate, au fost realizate 4 sesiuni de instruire, de cate 10 persoane din partea administratorului ariilor naturale protejate.

    Tematica cursurilor:

    •   Managementul ariei protejate si Legislaþie pentru arii protejate ;

    •   Managementul resurselor naturale – elemente de baza;

    •   Comunicare si Educaþie pentru ariile protejate;

    •   Utilizarea instrumentelor geo-spaþiale si gestionarea datelor in format GIS    În cadrul proiectului, CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA NATURII, TURISM ŞI DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ DOLJ(CJPNTDRD Dolj) a organizat seminarii de informare cu reprezentanții autorităților locale din Uat-urile a căror suprafată se suprapune cu ariile protejate din adminstrare. In cadrul sesiunii de informare au fost aduse în prim plan tehnicile responsabile si tradiționale de utilizare a resurselor naturale, precum si cât de mult depind speciile salbatice de aceste tehnici. De asemenea, au fost discutate probleme întampinate în implementarea măsurilor de conservare din ariile protejate, Regulamentul ariei protejate. Mai mult decât atât, au fost abordate aspecte legate de beneficiile economice si sociale pe care le genereaza implementarea rețelei Natura 2000.

    Prin aceaste acțiune de informare, au fost avute in vedere urmatoarele principii ale dezvoltarii durabile:

    •   Facilitarea accesului la informaţie şi cunoaştere.

    •   Reducerea degradării mediului.

    •   Valorificarea și protecţia resurselor şi patrimoniului natural.

    •   Promovarea unui turism de calitate şi durabil.

    Au fost realizate 13 sesiuni de informare, Uat-urile fiind grupate in functie de distributia pe harta.   Politica de confidențialitate