"Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistret și rezervatiile naturale Locul fosilifer Dranic - 2.391 și Pădurea Zaval IV.33"


Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020

"Monitorizarea și menținerea stării de conservare
favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în
Coridorul Jiului"


Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin prin
Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020

ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI   REZUMAT PROIECT

    La 5 ani de la aprobarea si implementarea Planului de management al ariilor naturale protejate, Consiliul Judeţean Dolj, lider în cadrul parteneriatului cu Universitatea din Craiova, revizuiește, completează și îmbunătățește Planul de Management, evaluează situația prezentă, definește noi obiective practice de management și noi acțiuni de atingere a acestora pentru următoarea perioada de 5 ani, pornind de la un nou studiu științific privind starea de conservare a speciilor și habitatelor protejate și de la experiența acumulată.        Pentru a mai multe informatii clic AICI.   Pentru implementarea lucrărilor tehnice de refacere și îmbunătățire a suprafețelor destinate habitatelor de interes comunitar, au fost desfășurate activități pe teritoriul următoarelor unități administrative:

   1. Ostroveni – Dolj.

    Au fost finalizate lucrările de pregătire a terenului pentru reconstrucția habitatelor, în toate cele 5 zone degradate sau afectate de deșeuri, respectiv o suprafață de 46 400 mp.

    La începerea lucrărilor au fost convocați reprezentanții Primăriei Comunei Ostroveni, reprezentanții comunității locale (voluntari), elevii Şcolii Gimnaziale Ostroveni –Dolj si reprezentanții societății responsabile de acțiunea de ecologizare a zonei, și reprezentanții Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj. Toți cei prezenți au ascultat cu interes prezentarea privind importanta păstrării florei și faunei autohtone în detrimentul celei alohtone și gravitatea acțiunilor care periclitează integritatea ecosistemelor și modul în care poate fi afectată chiar și sănătatea umana printr-un comportament iresponsabil față de natură. Educația și conștientizarea comunităților locale cu privire la importanța protejării speciilor și habitatelor din cadrul siturilor este un element vital în scopul de a păstra cât mai intact patrimoniul natural al acestei zone, depozitele de deșeuri fiind generatoare de impact și risc pentru mediu și sănătate publică.

    Voluntarii, membri ai comunității locale au fost implicați în activitatea de pregătire a terenului pentru reconstrucția habitatelor protejate din zona afectată de depozitarea necontrolată a deșeurilor. Astfel, a fost realizată o amplă acțiune de colectare selectivă a deșeurilor prin care s-au îndepărtat deșeurile din zonele afectate, și care ulterior au fost transportate către depozite autorizate sau locuri special amenajate.

    De asemenea, s-a realizat îndepărtarea vegetaţiei ierboase compusă din specii nefolositoare, ruderale sau invazive sau cu valoare nutritivă scăzută care au ocupat terenul inadecvat rolului atribuit - în funcţie de caracteristicile ecologice ale zonei respective care a necesitat intervenţia; speciile ierboase caracteristice habitatelor din zonă s-au menţinut în amplasament, speciile alohtone tipului de habitat s-au depozitate local şi au fost lăsate să intre în procesul de descompunere naturală.

    În zonele ecologizate au fost amplasate indicatoare de avertizare.

    Implementarea întregii activități a fost supervizată de biologi.   Politica de confidențialitate