"Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistret și rezervatiile naturale Locul fosilifer Dranic - 2.391 și Pădurea Zaval IV.33"


Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020

"Monitorizarea și menținerea stării de conservare
favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în
Coridorul Jiului"


Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin prin
Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020


CORIDORUL JIULUI MASS-MEDIA

MASS-MEDIA    •  REZULTATELE PROBEI SCRISE SI REZULTATELE FINALE ale examenului pentru promovarea in gradul profesional imediat superior -consilier IA din data de 24.07.2023

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE PROBEI SCRISE SI REZULTATELE FINALE in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR candidatilor inscrisi la examen pentru promovarea in gradul profesional imediat superior din data de 24.07.2023

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR in format .pdf clic AICI.    •  CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU PROTECȚIA NATURII, TURISM ȘI DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ DOLJ organizează examen pentru promovarea in gradul profesional imediat superior pentru un salariat al CJPNTDRD DOLJ, în cadrul Compartimentului Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă în data de 24.07.2023 ora 10.00 proba scrisă, la sediul Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism si Dezvoltare Rurala Durabila Dolj

       Pentru a vizualiza/descărca ANUNTUL in format .pdf clic AICI.

    •  REZULTATELE FINALE pentru concursul organizat în data de 03 mai 2023 orele 10,00 (proba scrisă), pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de referent (ranger) grad profesional I, cu durată normală a timpului de lucru de 40 de ore pe săptămână

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE FINALE in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU din 05.05.2023 pentru concursul organizat în data de 03 mai 2023 orele 10,00 (proba scrisă), pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de referent (ranger) grad profesional I, cu durată normală a timpului de lucru de 40 de ore pe săptămână

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATELE FINALE ALE PROBEI SCRISE pentru concursul organizat în data de 03 mai 2023 orele 10,00 (proba scrisă), pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de referent (ranger) grad profesional I, cu durată normală a timpului de lucru de 40 de ore pe săptămână

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE FINALE ALE PROBEI SCRISE in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATELE PROBEI SCRISE pentru concursul organizat în data de 03 mai 2023 orele 10,00 (proba scrisă), pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de referent (ranger) grad profesional I, cu durată normală a timpului de lucru de 40 de ore pe săptămână

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE PROBEI SCRISE in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR pentru concursul organizat în data de 03 mai 2023 orele 10,00 (proba scrisă), pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de referent (ranger) grad profesional I, cu durată normală a timpului de lucru de 40 de ore pe săptămână

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR in format .pdf clic AICI.    •  CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA NATURII, TURISM ŞI DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ DOLJ organizează la sediul din strada Jietului nr.19, concurs în data de 03 mai 2023 orele 10,00 (proba scrisă), pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de referent (ranger) grad profesional I, cu durată normală a timpului de lucru de 40 de ore pe săptămână

       Pentru a vizualiza/descărca anuntul in format .pdf clic AICI.

       Pentru a vizualiza/ descarca bibliografia și tematica concursului organizat in data de 03.05.2023 in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATELE FINALE pentru concursul organizat în data de 26 iulie 2022 orele 10:00 (proba scrisa), pentru ocuparea unui post vacant de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de consilier grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE FINALE in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU din 28.07.2022 pentru concursul organizat în data de 26 iulie 2022 (proba scrisă), pentru ocuparea unui post vacant de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de consilier grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATELE PROBEI SCRISE pentru concursul organizat în data de 26 iulie 2022, pentru ocuparea unui post vacant de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de consilier grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE PROBEI SCRISE in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR pentru concursul organizat în data de 26 iulie 2022 orele 10,00 (proba scrisă), pentru ocuparea unui post vacant de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de consilier grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR in format .pdf clic AICI.    •  CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA NATURII, TURISM ŞI DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ DOLJ organizează la sediul din strada Jietului nr.19, concurs în data de 26 iulie 2022 orele 10,00 (proba scrisă), pentru ocuparea unui post vacant de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de consilier grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca anuntul in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATELE FINALE pentru concursul organizat în data de 07 iunie 2022 orele 10:00 (proba scrisa), pentru ocuparea unui post vacant de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de referent grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE FINALE in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU din 09.06.2022 pentru concursul organizat în data de 07 iunie 2022 orele 10:00 (proba scrisă), pentru ocuparea unui post vacant de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de referent grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATELE FINALE ALE PROBEI SCRISE pentru concursul organizat în data de 07 iunie 2022 orele 10:00, pentru ocuparea unui post vacant de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de referent grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE FINALE ALE PROBEI SCRISE in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATELE PROBEI SCRISE pentru concursul organizat în data de 07 iunie 2022 orele 10:00, pentru ocuparea unui post vacant de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de referent grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE PROBEI SCRISE in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR pentru ocuparea unui post vacant de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de referent, grad profesional IA -ranger

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR in format .pdf clic AICI.    •  CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA NATURII, TURISM ŞI DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ DOLJ organizează la sediul din strada Jietului nr.19, concurs în data de 07 iunie 2022 orele 10:00 (proba scrisă), pentru ocuparea unui post vacant de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de referent, grad profesional IA -ranger

       Pentru a vizualiza/descărca anuntul in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATELE FINALE pentru concursul organizat în data de 23 martie 2022 orele 10:00 (proba scrisa), pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de referent grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE FINALE in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU din 25.03.2022 pentru concursul organizat în data de 23 martie 2022 orele 10:00, pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de referent grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATELE FINALE ALE PROBEI SCRISE pentru concursul organizat în data de 23 martie 2022 orele 10:00, pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de referent grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE FINALE ALE PROBEI SCRISE in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATELE SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR PRIVIND NOTAREA PROBEI SCRISE a concursului organizat în cadrul Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj pe data de 23 martie 2022 , în vederea ocupării a 2 (două) posturi vacante de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de referent grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATELE PROBEI SCRISE pentru concursul organizat în data de 23 martie 2022 orele 10:00, pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de referent grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE PROBEI SCRISE in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR pentru concursul organizat în data de 23 martie 2022 orele 10:00 (proba scrisă), pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de referent grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR in format .pdf clic AICI.

    •  ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ - Tarife arii protejate

       Pentru a vizualiza/descărca anuntul in format .pdf clic AICI.

    •  CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA NATURII, TURISM ŞI DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ DOLJ organizează la sediul din strada Jietului nr.19, concurs în data de 23 martie 2022 orele 10:00 (proba scrisă), pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de referent grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca anuntul in format .pdf clic AICI.    •  Centrul Judetean pentru Protectia Naturii, Turism si Dezvoltare Rurala Durabila Dolj, cu sprijinul Directiei Silvice Dolj organizeaza o actiune de plantare plop in comuna Bucovat, la data de 05 decembrie 2021 cu ocazia celebrarii Zilei Internationale a Voluntarilor. Pentru inscrieri trimiteti e–mail cu numele dvs la adresa office@coridoruljiului.ro    •  REZULTATELE FINALE pentru concursul organizat în data de 17 august 2021 (proba scrisa), pentru ocuparea unui post vacant de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de consilier grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE FINALE in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU din 18.08.2021 pentru concursul organizat în data de 17 august 2021 (proba scrisă), pentru ocuparea unui post vacant de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de consilier grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATELE PROBEI SCRISE pentru concursul organizat în data de 17 august 2021, pentru ocuparea unui post vacant de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de consilier grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE PROBEI SCRISE in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR pentru concursul organizat în data de 17 august 2021 ora 10,00 (proba scrisă), pentru ocuparea unui post vacant de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de consilier grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR in format .pdf clic AICI.    •  CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA NATURII, TURISM ŞI DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ DOLJ organizează la sediul din strada Jietului nr.19, concurs în data de 17 august 2021 ora 10,00 (proba scrisă), pentru ocuparea unui post vacant de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de consilier grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca anuntul in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATELE FINALE pentru concursul organizat în data de 26 mai 2021, pentru ocuparea unui post vacant de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de consilier grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE FINALE in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATELE PROBEI SCRISE pentru concursul organizat în data de 26 mai 2021, pentru ocuparea unui post vacant de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de consilier grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE PROBEI SCRISE in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR pentru concursul organizat în data de 26 mai 2021 ora 10,00 (proba scrisă), pentru ocuparea unui post vacant de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de consilier grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR in format .pdf clic AICI.    •  CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA NATURII, TURISM ŞI DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ DOLJ organizează la sediul din strada Jietului nr.19, concurs în data de 26 mai 2021 ora 10,00 (proba scrisă), pentru ocuparea unui post vacant de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de consilier grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca anuntul in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU pentru concursul organizat în data de 18 decembrie 2019, pentru ocuparea unui post vacant de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de consilier grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU in format .pdf clic AICI.

    •  REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU pentru concursul organizat în data de 17 decembrie 2019, pentru ocuparea unui post vacant de conducere, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de sef serviciu II

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE PROBEI DE INTERVIU in format .pdf clic AICI.

    •  REZULTATELE PROBEI SCRISE pentru concursul organizat în data de 18 decembrie 2019, pentru ocuparea unui post vacant de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de consilier grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE PROBEI SCRISE in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATELE PROBEI SCRISE pentru concursul organizat în data de 17 decembrie 2019, pentru ocuparea unui post vacant de conducere, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de sef serviciu II

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATELE PROBEI SCRISE in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR pentru concursul organizat în data de 18 decembrie 2019, pentru ocuparea unui post vacant de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de consilier grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR in format .pdf clic AICI.    •  REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR pentru concursul organizat în data de 17 decembrie 2019, pentru ocuparea unui post vacant de conducere, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de sef serviciu II

       Pentru a vizualiza/descărca REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR in format .pdf clic AICI.    •  CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA NATURII, TURISM ŞI DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ DOLJ organizează la sediul din strada Jietului nr.19, concurs în data de 18 decembrie 2019 ora 10,00 (proba scrisă), pentru ocuparea unui post vacant de execuție, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de consilier grad profesional IA

       Pentru a vizualiza/descărca anuntul in format .pdf clic AICI.    •  CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA NATURII, TURISM ŞI DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ DOLJ organizează la sediul din strada Jietului nr.19, concurs în data de 17 decembrie 2019 ora 10,00 (proba scrisă), pentru ocuparea unui post vacant de conducere, in regim contractual, pe perioada nedeterminata, de sef serviciu II

       Pentru a vizualiza/descărca anuntul in format .pdf clic AICI.    •  REZULTAT SELECȚIE PARTENERI PENTRU IMPLEMENTARE PROIECT ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE

       Pentru a vizualiza/descărca anuntul in format .pdf clic AICI.    •  ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI PENTRU IMPLEMENTARE PROIECT ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE

       Pentru a descărca anuntul in format .pdf clic AICI.

       Pentru a descărca anuntul in format .doc clic AICI.  •     •  Anunt concurs din 21 Noiembrie 2017.pdf
  •     •  Rezultatele selectiei de dosare din 11 Decembrie 2017 orele 15:00, pentru concursul din 14.12.2017.pdf
  •     •  Rezultatele probei scrise pentru concursul din 14.12.2017.pdf
  •     •  Rezultatele probei de interviu din 18.12.2017.pdf
  •     •  Rezultate finale pentru concursul din 14.12.2017.pdf


  • COMUNICATE DE PRESA


       Politica de confidențialitate