"Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistret și rezervatiile naturale Locul fosilifer Dranic - 2.391 și Pădurea Zaval IV.33"


Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020

"Monitorizarea și menținerea stării de conservare
favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în
Coridorul Jiului"


Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin prin
Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020coridorul jiului locul fosilifer dranic   Locul fosilifer Drănic a devenit arie protejată de interes local în anul 1994 prin Hotărîrea Consiliului Județean Dolj nr. 26/04.11.1994 și rezervație a naturii de interes național prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a-zone protejate, Anexa III, publicată în Monitorul Oficial nr. 152/12.04.2000.

   CITEȘTE MAI MULT...   Politica de confidențialitate