"PLAN DE MANAGEMENT INTEGRAT, INFORMARE SI CONSTIENTIZARE
PENTRU ARIILE ROSCI0023, ROSPA0010, IV.33 SI 2391"


Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin
Programul Operational Sectorial de Mediu
coridorul jiului locul fosilifer dranic   Locul fosilifer Drănic a devenit arie protejată de interes local în anul 1994 prin Hotărîrea Consiliului Județean Dolj nr. 26/04.11.1994 și rezervație a naturii de interes național prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a-zone protejate, Anexa III, publicată în Monitorul Oficial nr. 152/12.04.2000.

   CITEȘTE MAI MULT...   Politica de confidențialitate