"Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistret și rezervatiile naturale Locul fosilifer Dranic - 2.391 și Pădurea Zaval IV.33"


Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020

"Monitorizarea și menținerea stării de conservare
favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în
Coridorul Jiului"


Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin prin
Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020


CORIDORUL JIULUI DESPRE NOI

DESPRE NOIPLAN DE MANAGEMENT INTEGRAT, INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE PENTRU ARIILE ROSCI0045, ROSPA0023, ROSPA0010, IV.33 ȘI 2391

Aprobare Plan de Management Integrat, Informare si Constientizare pentru Ariile ROSCI0045, ROSPA0023, ROSPA0010

    Sigla Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj

   Pentru promovarea imaginii ariilor naturale protejate din administrare și punerea în valoare a propriei identități, Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj a creat marca proprie, înregistrată la OSIM: sigla ”Coridorul Jiului”. Sigla conține elemente de grafică relevante domeniului de activitate, remarcându-se prin cromatica echilibrată și unicitate, elemente ce o fac ușor recognoscibilă.

   Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj (CJPNTDRD), instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Județean Dolj, s-a inființat prin hotărârea nr. 216 din 24.08.2016 a Consiliului Județean Dolj.

   Centrul Județean Pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj este îndrumat în activitatea de administrare a ariilor protejate ROSCI0045, ROSPA0023, ROSPA0010, IV.33 și 2391, de către un consiliu științific, cu rol de autoritate științifică.

   Pe lângă structura de administrare funcționează consiliul consultativ de administrare.

   Activitatea desfășurată de Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj are ca obiectiv general asigurarea managementului și punerea în valoare a patrimoniului natural al județului Dolj prin îndeplinirea îndatoririlor ce revin Consiliului Județean Dolj pentru administrarea siturilor Natura 2000 și a ariilor naturale protejate, îmbunătățirea calității vieții în mediul rural prin dezvoltarea durabilă și desfășurarea de activități de promovare și dezvoltare a turismului în județul Dolj.

   Dezvoltarea capacității organizaționale și îmbunătățirea calității serviciilor oferite de Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj se realizează cu sprijinul financiar al Consiliului Judetean Dolj. Resursele financiare alocate de catre Consiliului Judetean Dolj sunt utilizate, pe de o parte, pentru functionarea institutiei, iar pe de alta parte, pentru dezvoltarea acesteia, in vederea extinderii gamei de servicii acordate, cresterii numarului de specialisti in domeniul protectiei mediului, formarii si specializarii personalului angajat, astfel incat sa creasca gradul de competenta profesionala si capacitatea de a raspunde unei problematici variate.

   Structura organizatorică, numărul de personal și bugetul Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Județean Dolj, astfel încât funcționarea acestuia să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii.

   Atribuțiile Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj

   BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024

   Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025   Declarațiile de avere sunt afișate la avizierul institutiei noastre și se pot accesa si de pe site-ul Agenției Naționale de Integritate http://declaratii.integritate.eu

    ORGANIGRAMA C.J.P.N.T.D.R.D DOLJ

    LEGISLAȚIE UTILĂ

    Regulament de Organizare și Funcționare

    Ștat de funcții

    Cod de conduită

    Salarii de bază ale personalului, în plată la nivelul lunii decembrie 2020    Programul anual al achizitiilor pentru anul 2021    Regulamentul intern al C.J.P.N.T.D.R.D. Dolj    Declaratie de avere - depusa in 2023 - Florea Emilia-Georgeta

    Declaratie de avere - depusa in 2023 - Cazan Daniela-Ramona

    Declaratie de avere - depusa in 2023 - Șovăilă Geta-Adina

    Declaratie de avere - depusa in 2023 - Buncilă Grigore Magdalena

    Declaratie de avere - depusa in 2023 - Licsandru Mariana-Cornelia

    Declaratie de avere - depusa in 2023 - Manolescu Alexandru

    Declaratie de avere - depusa in 2023 - Niculescu Alina

    Declaratie de avere - depusa in 2023 - Diaconu Dan-Nicolae

    Declaratie de avere - depusa in 2023 - Mazilu Georgiana

    Declaratie de avere - depusa in 2023 - Vadan Gelu-Mihai

    Declaratie de avere - depusa in 2023 - Vanea Florin    Declaratie de interese - depusa in 2023 - Florea Emilia-Georgeta

    Declaratie de interese - depusa in 2023 - Cazan Daniela-Ramona

    Declaratie de interese - depusa in 2023 - Șovăilă Geta-Adina

    Declaratie de interese - depusa in 2023 - Buncilă Grigore Magdalena

    Declaratie de interese - depusa in 2023 - Licsandru Mariana-Cornelia

    Declaratie de interese - depusa in 2023 - Manolescu Alexandru

    Declaratie de interese - depusa in 2023 - Niculescu Alina

    Declaratie de interese - depusa in 2023 - Diaconu Dan-Nicolae

    Declaratie de interese - depusa in 2023 - Mazilu Georgiana

    Declaratie de interese - depusa in 2023 - Vadan Gelu-Mihai

    Declaratie de interese - depusa in 2023 - Vanea Florin

    Declaratie de avere - depusa in 2022 pentru anul 2021 - Florea Emilia-Georgeta

    Declaratie de avere - depusa in 2022 pentru anul 2021 - Cazan Daniela-Ramona

    Declaratie de avere - depusa in 2022 pentru anul 2021 - Șovăilă Geta-Adina

    Declaratie de avere - depusa in 2022 pentru anul 2021 - Buncilă Grigore Magdalena

    Declaratie de avere - depusa in 2022 pentru anul 2021 - Licsandru Mariana-Cornelia

    Declaratie de avere - depusa in 2022 pentru anul 2021 - Manolescu Alexandru

    Declaratie de avere - depusa in 2022 pentru anul 2021 - Niculescu Alina    Declaratie de interese - depusa in 2022 pentru anul 2021 - Florea Emilia-Georgeta

    Declaratie de interese - depusa in 2022 pentru anul 2021 - Cazan Daniela-Ramona

    Declaratie de interese - depusa in 2022 pentru anul 2021 - Șovăilă Geta-Adina

    Declaratie de interese - depusa in 2022 pentru anul 2021 - Buncilă Grigore Magdalena

    Declaratie de interese - depusa in 2022 pentru anul 2021 - Licsandru Mariana-Cornelia

    Declaratie de interese - depusa in 2022 pentru anul 2021 - Manolescu Alexandru

    Declaratie de interese - depusa in 2022 pentru anul 2021 - Niculescu Alina    Declaratie de avere - 2021 - Director

    Declaratie de interese - 2021 - Director

    Declaratie de avere - 2021 - Șef serviciu

    Declaratie de interese - 2021 - Șef serviciu    Declaratie de avere - Director

    Declaratie de interese - Director

    Declaratie de avere - Șef serviciu

    Declaratie de interese - Șef serviciu   Politica de confidențialitate