"PLAN DE MANAGEMENT INTEGRAT, INFORMARE SI CONSTIENTIZARE
PENTRU ARIILE ROSCI0023, ROSPA0010, IV.33 SI 2391"


Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin
Programul Operational Sectorial de MediuCORIDORUL JIULUI CONTACT

CONTACTCONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Centrul Județean Pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj
Str. Jiețului Nr. 19
Cod Postal: 200391
Craiova - Dolj

Tel/Fax: 0351/421028 - 0351/421036
E-mail: office@coridoruljiului.ro

Persoana de contact: Director EMILIA FLOREA

Program audiențe
LUNI - VINERI în intervalul orar 08:00 - 16:00

   Politica de confidențialitate