"Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistret și rezervatiile naturale Locul fosilifer Dranic - 2.391 și Pădurea Zaval IV.33"


Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020

"Monitorizarea și menținerea stării de conservare
favorabile a speciilor de floră și faună inventariate în
Coridorul Jiului"


Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin prin
Programul Operational Infrastructură Mare 2014-2020


CORIDORUL JIULUI CONTACT

CONTACTCONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Centrul Județean Pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj
Str. Jiețului Nr. 19
Cod Postal: 200391
Craiova - Dolj

Tel/Fax: 0351/421028 - 0351/421036
E-mail: office@coridoruljiului.ro

Persoana de contact: Director EMILIA FLOREA

Program audiențe
LUNI - VINERI în intervalul orar 08:00 - 16:00

   Politica de confidențialitate